Vitajte v projektovej a poradenskej kancelárii Trive!


Zaoberáme sa poskytovaním služieb v odbore technické zariadenia budov:

Vieme, čo potrebujete:

A preto Vám ponúkame:Kontakt:

Trive, s.r.o.
Tatranská 82, 841 06 Bratislava

Ing. Peter Minarovský | minarovsky@trive.sk | +421 908 166 019

Ing. Rastislav Hoďovský | hodovsky@trive.sk | +421 904 573 187

IČO: 45 245 517
DIČ: SK2022915268
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú. 2924826901/1100
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 61060/B.